Entegre Dünyası Elektronik Malzeme Satışı 6

Bu ürünlerin devinme eden taksimmleri bulunur. Bunun birlikte elektronik devreye katkı sağlamlamaları ile de bilinirler. Piezoelektrikler, kristaller ve rezonatörler örnek olarak verilebilir.

Kristaller; seramik strüktürdadır. Faik frekansların elde edilmesi amacı ile kullanılır. Seramik rezonatör; orta sıklık elde eylemek yürekin kullanılmaktadır. Seramik filtre; radyo dalgalarında olan belirli bir banddaki frekanslar yürekin tercih edilmektedir. Elektriksel bağlanakların sağlamlanması adına terminal ile konnektör kullanılır. Konnektörler ise kendi aralarında soket, screw terminal, pin header olarak üçe ayrılmaktadır.